Správa majetku na účtu klienta

  • Nabízíme vlastní, dlouhodobou, na rizika zaměřenou investiční strategii. Ve spolupráci s klientem naplánujeme rozložení majetku do různých skupin aktiv tak, aby byl minimalizován dopad neočekávaných negativních událostí na celkovou výši majetku a dosažen přitažlivý výnos. Klientovo portfolio poté udržujeme ve stabilní struktuře v co nejdelším časovém horizontu, čímž minimalizujeme náklady správní a transakční.
  • Na jedné straně přistupujeme ke klientovi se všemi relevantními informacemi týkajících se jeho specifické situace, na druhé straně mají jeho peníze přímý přístup na kapitálový trh. Naše řešení jsou jednoduchá a srozumitelná, což pro klienta znamená méně času stráveného s poradcem a nízké poplatky za naše služby. Majetek klienta zůstává stále v jeho vlastnictví a může tedy kdykoliv zjistit aktuální stav, nebo majetkem přímo disponovat, čímž chceme zaručit dostatečný pocit bezpečí a kontroly.

Naše investiční řešení jsou vhodná pro objem investičních prostředků
od 5 do 50 milionů Kč.

Zprostředkování správy majetku

  • V případě, že hodláte, nebo již využíváte služeb individuální správy majetku, je na místě otázka, zda odměny, účtované správcem odpovídají jeho výsledkům. Individuální klient tuto otázku těžko může zodpovědět, nemá totiž možnost pracovat ve stejném období s různými správci, nesleduje tak důkladně tržní situaci a nedisponuje odbornými znalosti, aby dokázal identifikovat rizika obsažená v rozhodnutích či doporučeních najatého správce.
  • V případě velkého majetku se proto vyplatí využít funkci zprostředkovatele. První funkcí zprostředkovatele je asistovat při výběru správce (privátního bankéře) a vyjednat pro klienta výhodnější podmínky správy. V průběhu správy majetku pak zprostředkovatel sleduje práci správce, analyzuje jeho výsledky v porovnání s konkurencí, varuje v případě rizikových skutečností a poskytuje klientovi možnost nezávislé konzultace či interpretace doporučení poskytnutých správcem. Zjednodušeně lze říci, že zprostředkovatel má v tomto ohledu vůči správci podobné postavení, jako má stavební dozor vůči dodavateli stavby. Náš klient ve výsledku získává větší bezpečí a vyšší výnosy majetku

Využít zprostředkování doporučujeme při objemu investičních
prostředků nad 50 milionů Kč.

RB_Brasilia